Đồng Hành Ước Mơ

Giới thiệu dự án Đồng Hành Ước Mơ

Dự án dạy học Đồng Hành Ước Mơ

Ngày bắt đầu: 

19/10/2010

Liên hệ: 

 • Trần Nguyễn Linh Ngọc (0904 939 335) - Điều phối viên dự án

Giai đoạn gần nhất: 

02/2016 - 05/2016

Mô tả ngắn: 

Tổ chức phụ đạo các môn văn hóa cho trẻ em đường phố và khiếm thị ở các mái ấm.

Đối tác:

 • Nhà an toàn Thảo Đàn: trẻ em đường phố
 • Nhà tình thương Diệu Giác: trẻ em mồ côi
 • Trường khiếm thị Bừng Sáng: trẻ em khiếm thị
 • Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng: trẻ em khiếm thị (đã kết thúc hoạt động)
 • The Corners of Saigon, trẻ em đường phố (bắt đầu từ 09/2015)

Các hoạt động chính:

 • Tổ chức cho các bạn TNV đến phụ đạo hàng ngày hoặc dạy Anh Văn hàng tuần cho trẻ em.
 • Mỗi bạn TNV tham gia đóng góp 2h tình nguyện mỗi tuần
 • Tổ chức họp định kỳ để cập nhật tình hình và giúp đỡ lẫn nhau
 • Phối hợp với mái ấm tổ chức vui chơi - giao lưu trong một số dịp lễ (20/11, giáng sinh…)
Một số thành tựu:
 • Giảng dạy bền bỉ trên 7000h trong 5 năm qua
 • Cung cấp khoảng 200 tình nguyện viên hỗ trợ cho gần 100 học sinh có nhu cầu

Tình nguyện

Nhóm luôn tìm kiếm những tinh nguyện viên trẻ và năng nổ để phát triển nhóm.

Ủng hộ

Đồng Hành Ước Mơ tiếp nhận ủng hộ bằng hiện kim hoặc hiện vật để có thể duy trì và triển khai những hoạt động mới.

Chia sẻ

Chỉ đơn giản 1 click, và bạn đã giúp Đồng Hành Ước Mơ khi lan tỏa yêu thương đến với bạn bè và người thân của bạn.