Điều phối phát triển tổ chức - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Đồng Hành Ước Mơ hiện đang tìm kiếm một điều phối phát triển tổ chức là thanh niên từ 18 – 35 tuổi phụ trách xây dựng và kiểm soát các quy trình làm việc cơ bản trong tổ chức, thực hiện định hướng, hướng dẫn và quản lý hoạt động của tình nguyện viên theo quy trình, tổ chức các hoạt động xây dựng văn hóa làm việc và truyền thông nội bộ.

Mô tả công việc

Kiểm soát quy trình nội bộ (45%)

 • Làm việc với Trưởng Điều phối Nhân sự và các bộ phận - dự án khác để xác định, phát triển và cải thiện các quy trình làm việc của mỗi dự án tùy thuộc vào quy trình, chính sách và hướng dẫn chung của tổ chức.
 • Làm việc với Trưởng Điều phối Nhân sự và các bộ phận - dự án khác để hướng dẫn, thực hiện, đo lường và kiểm soát quy trình, chính sách và hướng dẫn của toàn tổ chức hoặc của riêng dự án.
 • Phối hợp thực hiện quy trình định hướng hàng tháng trực tuyến và trực tiếp, bao gồm tổ chức và quản lý hoạt động định hướng online và trực tiếp, chuẩn bị thỏa thuận và sổ tay tình nguyện, cung cấp hỗ trợ ban đầu cho tình nguyện viên mới.
 • Cập nhật và tư vấn Trưởng Điều phối Nhân sự và các bộ phận - dự án khác về tình hình thực hiện quy trình làm việc và đề xuất cách giải quyết vấn đề khi cần thiết.

Điều phối các hoạt động xây dựng môi trường làm việc (25%)

 • Hỗ trợ hành chính và tư vấn lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện xây dựng văn hóa tổ chức và môi trường làm việc, ví dụ như hoạt động xây dựng đội nhóm, liên hoan, chia sẻ kinh nghiệm...

Truyền thông nội bộ tổ chức (25%)

 • Làm việc với bộ phận Truyền thông để phát triển, điều phối, quản lý và sản xuất các kênh thông tin và sản phẩm truyền thông nội bộ để cập nhật kịp thời, hướng dẫn quy trình và truyền cảm hứng, bao gồm mạng xã hội, bản tin và bản tin điện tử.

Phối hợp và hỗ trợ các hoạt động khác thuộc bộ phận Nhân sự khi cần thiết.

Báo cáo cho Trưởng Điều phối Nhân sự thường xuyên và khi có yêu cầu.

Yêu cầu vị trí

Ứng viên phù hợp cho vị trí này, theo thứ tự ưu tiên trong từng mục, nên:

Yêu cầu chung cho mọi vị trí

 • Yêu thích làm việc về quyền trẻ em, giáo dục và hoạt động phi lợi nhuận.
 • Có cùng cam kết và định hướng với các giá trị cốt lõi và tầm nhìn của Đồng Hành Ước Mơ.
 • Sẵn sàng phát triển năng lực và công việc đi xa hơn cho lợi ích của trẻ em.
 • Cởi mở, trung thực và tôn trọng ý kiến của mọi người;
 • Liêm chính, có trách nhiệm, chăm chỉ và kiên nhẫn trong công việc.

Năng lực cơ bản

 • Có tư duy kiểm soát và làm việc theo quy trình.
 • Có khả năng giao tiếp tốt bằng cả lời nói và văn bản.
 • Cẩn thận và chú ý đến chi tiết.
 • Có tư duy phản biện; nhưng cũng có khả năng đồng cảm với các vấn đề phát sinh.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Có khả năng sử dụng phần mềm văn phòng và phối hợp trực tuyến (G Suite & Trello)

Năng lực liên quan đến vị trí

 • Công bằng và có tư duy tôn trọng quy định.
 • Ưu tiên: Có khả năng, nói, trình bày và giải thích ý tưởng tự tin trước đám đông.
 • Ưu tiên: Có hiểu biết và khả năng làm việc với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là thanh niên thế hệ thiên niên kỷ hoặc thế hệ Z (sinh sau năm 1996) và lãnh đạo các cộng đồng thanh niên.
 • Ưu tiên: Có kiến thức về hoạt động tình nguyện và tình hình nhân sự phi lợi nhuận tại Việt Nam.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu.

Ngôn ngữ: Giao tiếp tiếng Việt tốt và tiếng Anh ở mức cơ bản.

Quyền lợi và thỏa thuận

 • Có cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện - xã hội, cống hiến cho cộng đồng và mở rộng các mối quan hệ.
 • Có cơ hội nâng cao năng lực bản thân và hiểu biết xã hội thông qua hoạt động dự án và các hoạt động đào tạo, phát triển khác của Nhóm.
 • Có cơ hội học hỏi và tìm hiểu thêm về hoạt động quản trị nhân sự, xây dựng văn hóa tổ chức và truyền thông nội bộ.
 • Xác nhận nhận hoạt động tùy thuộc vào kết quả hoạt động thực tế.

Chính sách chung

 • Công việc ở vị trí này là tình nguyện và Đồng Hành Ước Mơ chưa có chính sách lương - phúc lợi.
 • Phương tiện di chuyển và công cụ làm việc tự túc.
 • Các vị trí điều phối (đặc biệt là điều phối thuộc dự án) có thể được yêu cầu tham dự trực tiếp vào hoạt động tình nguyện của dự án tối thiểu 1 tháng để hiểu tính chất dự án.
 • Bản mô tả vị trí được soạn thảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhóm và có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ với Nhóm để kiểm tra các vị trí và nhận mô tả mới nhất nếu cần.
 • Đồng Hành Ước Mơ cung cấp cơ hội tham gia công bằng cho mọi tình nguyện viên và ứng viên, không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc, màu da, quốc tịch, tuổi tác hoặc khuyết tật. Chính sách này áp dụng cho mọi điều khoản tuyển dụng, đào tạo và ghi nhận thành tích.
 • Đồng Hành Ước Mơ cam kết với an toàn trẻ em trong mọi hoạt động của mình và là môi trường làm việc không khói thuốc.
 • Đồng Hành Ước Mơ rất tiếc không thể phản hồi toàn bộ email ứng tuyển trừ email xác nhận đã nhận hồ sơ. Nếu sau 3 tuần kể từ ngày gửi hồ sơ và bạn không nhận được phản hồi, xin cân nhắc một cơ hội khác với Nhóm.
 • Nếu bạn không nhận được email xác nhận đã nhận hồ sơ, hoặc có thắc mắc về tuyển dụng vui lòng liên hệ với Nhóm.

Đăng ký

Hạn chót nhận đăng ký: Vị trí tuyển dụng liên tục cho đến khi tìm được nhân sự phù hợp. Hồ sơ gửi trước sẽ được ưu tiên tìm hiểu trước.

 
 

Về trang danh mục cơ hội tình nguyện