Điều phối tuyển dụng - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Đồng Hành Ước Mơ hiện đang tìm kiếm một điều phối tuyển dụng là thanh niên từ 18 – 35 tuổi phụ trách xác định nhu cầu, lập kế hoạch và trực tiếp quảng cáo, tìm kiếm ứng viên, tổ chức đánh giá, tuyển dụng, hỗ trợ tình nguyện viên mới và phát triển các nguồn tuyển dụng.

Mô tả công việc

Thành viên ở vị trí này sẽ:

Xác định nhu cầu và lập kế hoạch (20%)

 • Làm việc với Trưởng Điều phối Nhân sự và các bộ phận - dự án khác để xác định nhu cầu tuyển dụng và tư vấn các phương án tuyển dụng tùy thuộc vào mục tiêu tổ chức và dự án.
 • Đề ra kế hoạch tuyển dụng định kỳ, thứ tự ưu tiên và mục tiêu cho hoạt động tuyển dụng.

Quảng cáo, tìm kiếm ứng viên và điều phối quy trình tuyển dụng (50%)

 • Chuẩn bị mô tả công việc, nội dung và hình ảnh quảng cáo; thực hiện và quản lý hoạt động quảng cáo và tìm kiếm ứng viên cho các vị trí được yêu cầu.
 • Phối hợp thực hiện quy trình đánh giá và tuyển dụng - trực tiếp hoặc hỗ trợ tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên theo tiêu chí có sẵn - và tư vấn quyết định tuyển dụng khi cần thiết.
 • Đàm phán và mời ứng viên cộng tác ở các vị trí dựa trên quyết định tuyển dụng và thông báo các quyết định tương ứng cho mọi ứng viên; cũng như hỗ trợ bước đầu cho quá trình định hướng tình nguyện viên mới.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên và tình nguyện viên và chủ động giữ liên lạc với các ứng viên.

Phát triển và cải thiện nguồn và công cụ tuyển dụng (25%)

 • Làm việc với Trưởng Điều phối Nhân sự để phát triển, quản lý, cải tiến và hướng dẫn toàn tổ chức về các công cụ và quy trình đánh giá ứng viên và tuyển dụng.
 • Phát triển và quản lý các kênh tuyển dụng và mối quan hệ với đối tác và nguồn ứng viên tiềm năng.

Phối hợp và hỗ trợ các hoạt động khác thuộc bộ phận Nhân sự khi cần thiết.

Báo cáo cho Trưởng Điều phối Nhân sự thường xuyên và khi có yêu cầu.

Yêu cầu vị trí

Ứng viên phù hợp cho vị trí này, theo thứ tự ưu tiên trong từng mục, nên:

Yêu cầu chung cho mọi vị trí

 • Yêu thích làm việc về quyền trẻ em, giáo dục và hoạt động phi lợi nhuận.
 • Có cùng cam kết và định hướng với các giá trị cốt lõi và tầm nhìn của Đồng Hành Ước Mơ.
 • Cởi mở, trung thực và tôn trọng ý kiến của mọi người;
 • Liêm chính, có trách nhiệm, chăm chỉ và kiên nhẫn trong công việc.

Năng lực cơ bản

 • Làm việc có mục tiêu và theo tư duy dịch vụ.
 • Có khả năng giao tiếp tốt bằng cả lời nói và văn bản.
 • Cẩn thận và chú ý đến chi tiết.
 • Có tư duy phản biện; nhưng cũng có khả năng đồng cảm với các vấn đề phát sinh.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Có khả năng sử dụng phần mềm văn phòng và phối hợp trực tuyến (G Suite & Trello)

Năng lực liên quan đến vị trí

 • Có khả năng đàm phán trên nguyên tắc chi phí - lợi ích.
 • Ưu tiên: Có sẵn hoặc khả năng phát triển mạng lưới trong các cộng đồng thanh niên.
 • Ưu tiên: Có khả năng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh đơn giản hoặc công cụ đồ thị (Photoshop, DesignBold, Powerpoint).
 • Ưu tiên: Có hiểu biết và khả năng làm việc với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là thanh niên thế hệ thiên niên kỷ hoặc thế hệ Z (sinh sau năm 1996) và lãnh đạo các cộng đồng thanh niên.
 • Ưu tiên: Có kiến thức về hoạt động tình nguyện và tình hình nhân sự phi lợi nhuận tại Việt Nam.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu.

Ngôn ngữ: Giao tiếp tiếng Việt tốt và tiếng Anh ở mức cơ bản.

Quyền lợi và thỏa thuận

 • Có cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện - xã hội, cống hiến cho cộng đồng và mở rộng các mối quan hệ.
 • Có cơ hội nâng cao năng lực bản thân và hiểu biết xã hội thông qua hoạt động dự án và các hoạt động đào tạo, phát triển khác của Nhóm.
 • Có cơ hội học hỏi và tìm hiểu thêm về hoạt động nhân sự và tuyển dụng thế hệ trẻ.
 • Xác nhận nhận hoạt động tùy thuộc vào kết quả hoạt động thực tế.

Chính sách chung

 • Công việc ở vị trí này là tình nguyện và Đồng Hành Ước Mơ chưa có chính sách lương - phúc lợi.
 • Phương tiện di chuyển và công cụ làm việc tự túc.
 • Các vị trí điều phối (đặc biệt là điều phối thuộc dự án) có thể được yêu cầu tham dự trực tiếp vào hoạt động tình nguyện của dự án tối thiểu 1 tháng để hiểu tính chất dự án.
 • Bản mô tả vị trí được soạn thảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhóm và có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ với Nhóm để kiểm tra các vị trí và nhận mô tả mới nhất nếu cần.
 • Đồng Hành Ước Mơ cung cấp cơ hội tham gia công bằng cho mọi tình nguyện viên và ứng viên, không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc, màu da, quốc tịch, tuổi tác hoặc khuyết tật. Chính sách này áp dụng cho mọi điều khoản tuyển dụng, đào tạo và ghi nhận thành tích.
 • Đồng Hành Ước Mơ cam kết với an toàn trẻ em trong mọi hoạt động của mình và là môi trường làm việc không khói thuốc.
 • Đồng Hành Ước Mơ rất tiếc không thể phản hồi toàn bộ email ứng tuyển trừ email xác nhận đã nhận hồ sơ. Nếu sau 3 tuần kể từ ngày gửi hồ sơ và bạn không nhận được phản hồi, xin cân nhắc một cơ hội khác với Nhóm.
 • Nếu bạn không nhận được email xác nhận đã nhận hồ sơ, hoặc có thắc mắc về tuyển dụng vui lòng liên hệ với Nhóm.

Đăng ký

Hạn chót nhận đăng ký: Vị trí tuyển dụng liên tục cho đến khi tìm được nhân sự phù hợp. Hồ sơ gửi trước sẽ được ưu tiên tìm hiểu trước.

 
 

Về trang danh mục cơ hội tình nguyện