Điều phối học thuật - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Đồng Hành Ước Mơ hiện đang tìm kiếm một điều phối học thuật từ 18 – 45 tuổi phụ trách đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch học tập và chuẩn bị giáo án cho dự án dự án dạy học Đồng Hành Ước Mơ.

Mô tả công việc

Thành viên ở vị trí này sẽ:

Xác định nhu cầu và lập kế hoạch học tập (25%)

 • Làm việc với các dự án và tình nguyện viên để khảo sát và lượng giá nhu cầu và sở thích học tập và khả năng tiếp thu của học sinh; và nghiên cứu giáo án theo chuẩn kiến thức - kỹ năng, phương pháp giáo dục tại Việt Nam và trên thế giới để đề xuất mục tiêu học tập phù hợp cho học sinh và nhịp độ bài học cho tình nguyện viên.

Chuẩn bị giáo án - giáo trình (50%)

 • Phát triển, quản lý và cập nhật giáo trình hoạt động ngoại khóa và giáo dục thay thế cùng với các chỉ số đo lường và kiểm soát; đề ra kế hoạch, thứ tự ưu tiên và mục tiêu phát triển các khóa học theo giáo trình đã soạn.
 • Trực tiếp phát triển, cập nhật và tùy biến nhiều phiên bản giáo án khóa học ngoại khóa và thay thế, dựa theo kế hoạch phát triển đã đề ra, để phù hợp với bối cảnh, sở thích, nhu cầu và khả năng tiếp thu của học sinh, tài nguyên hiện có và mục tiêu của dự án.

Hỗ trợ tổ chức lớp học và đo lường hiệu quả (20%)

 • Hỗ trợ điều phối dự án trong việc chuẩn bị học cụ và thực hiện bài giảng.
 • Làm việc với điều phối dự án và tình nguyện viên để đo lường và kiểm soát hiệu quả của các khóa học; cung cấp phản hồi và sửa đổi khi cần thiết.

Báo cáo cho Chủ nhiệm và Cố vấn Giáo dục thường xuyên và khi có yêu cầu.

Yêu cầu vị trí

Ứng viên phù hợp cho vị trí này, theo thứ tự ưu tiên trong từng mục, nên:

Yêu cầu chung cho mọi vị trí

 • Yêu thích làm việc về quyền trẻ em, giáo dục và hoạt động phi lợi nhuận.
 • Có cùng cam kết và định hướng với các giá trị cốt lõi và tầm nhìn của Đồng Hành Ước Mơ.
 • Sẵn sàng phát triển năng lực và công việc đi xa hơn cho lợi ích của trẻ em.
 • Cởi mở, trung thực và tôn trọng ý kiến của mọi người;
 • Liêm chính, có trách nhiệm, chăm chỉ và kiên nhẫn trong công việc.

Năng lực cơ bản

 • Làm việc có mục tiêu và theo tư duy dịch vụ, tập trung vào nhu cầu của trẻ em.
 • Cẩn thận và chú ý đến chi tiết.
 • Có tư duy phản biện; nhưng cũng có khả năng đồng cảm với các vấn đề phát sinh.
 • Có khả năng giao tiếp tốt bằng cả lời nói và văn bản.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Có khả năng sử dụng phần mềm văn phòng và phối hợp trực tuyến (G Suite & Trello)
 • Ưu tiên: Sáng tạo trong quá trình phát triển các hoạt động thực tế cho giáo án.

Năng lực liên quan đến vị trí

 • Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, trình bày, giải thích và ghi chép lại các vấn đề học thuật, bao gồm giáo trình phổ thông, giáo trình STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học) và giáo dục dựa trên giá trị.
 • Có kiến thức cơ bản về phương pháp sư phạm, thiết kế trò chơi hoặc giáo án giáo dục.
 • Ưu tiên: Có khả năng tổ chức và quản lý lớp học; thu hút và giữ sự chú ý của trẻ em.
 • Ưu tiên: Có kiến thức hoặc khả năng nghiên cứu về các chủ đề học thuật trong tâm lý học, giáo dục học, công tác xã hội với trẻ em và giáo dục đặc biệt.

Kinh nghiệm: Ưu tiên: Có kinh nghiệm sư phạm hoặc quản trò.

Ngôn ngữ: Giao tiếp tiếng Việt tốt và tiếng Anh ở mức cơ bản. Ưu tiên: Đọc hiểu tiếng Anh tốt.

Quyền lợi và thỏa thuận

 • Có cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện - xã hội, cống hiến cho cộng đồng và mở rộng các mối quan hệ.
 • Có cơ hội nâng cao năng lực bản thân và hiểu biết xã hội thông qua hoạt động dự án và các hoạt động đào tạo, phát triển khác của Nhóm.
 • Có cơ hội học hỏi và tìm hiểu thêm về giáo dục, tâm lý giáo dục, giáo dục đặc biệt, sư phạm.
 • Xác nhận nhận hoạt động tùy thuộc vào kết quả hoạt động thực tế.

Chính sách chung

 • Công việc ở vị trí này là tình nguyện và Đồng Hành Ước Mơ chưa có chính sách lương - phúc lợi.
 • Phương tiện di chuyển và công cụ làm việc tự túc.
 • Các vị trí điều phối (đặc biệt là điều phối thuộc dự án) có thể được yêu cầu tham dự trực tiếp vào hoạt động tình nguyện của dự án tối thiểu 1 tháng để hiểu tính chất dự án.
 • Bản mô tả vị trí được soạn thảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhóm và có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ với Nhóm để kiểm tra các vị trí và nhận mô tả mới nhất nếu cần.
 • Đồng Hành Ước Mơ cung cấp cơ hội tham gia công bằng cho mọi tình nguyện viên và ứng viên, không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc, màu da, quốc tịch, tuổi tác hoặc khuyết tật. Chính sách này áp dụng cho mọi điều khoản tuyển dụng, đào tạo và ghi nhận thành tích.
 • Đồng Hành Ước Mơ cam kết với an toàn trẻ em trong mọi hoạt động của mình và là môi trường làm việc không khói thuốc.
 • Đồng Hành Ước Mơ rất tiếc không thể phản hồi toàn bộ email ứng tuyển trừ email xác nhận đã nhận hồ sơ. Nếu sau 3 tuần kể từ ngày gửi hồ sơ và bạn không nhận được phản hồi, xin cân nhắc một cơ hội khác với Nhóm.
 • Nếu bạn không nhận được email xác nhận đã nhận hồ sơ, hoặc có thắc mắc về tuyển dụng vui lòng liên hệ với Nhóm.

Đăng ký

Hạn chót nhận đăng ký: Vị trí tuyển dụng liên tục cho đến khi tìm được nhân sự phù hợp. Hồ sơ gửi trước sẽ được ưu tiên tìm hiểu trước.

 
 

Về trang danh mục cơ hội tình nguyện