Tổ chức hoạt động ngoại khoá - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Đồng Hành Ước Mơ hiện đang tìm kiếm một điều phối tổ chức hoạt động ngoại khóa từ 18 – 35 tuổi phụ trách việc lập kế hoạch tổ chức, hỗ trợ tình nguyện viên tổ chức hoạt động ngoại khóa theo giáo án có sẵn tại các lớp học và đánh giá hiệu quả.

Mô tả công việc

Thành viên ở vị trí này sẽ:

Hỗ trợ xác định nhu cầu và lập kế hoạch tổ chức hoạt động (30%)

 • Hỗ trợ Điều phối Học thuật khảo sát và tìm hiểu về nhu cầu và sở thích học tập và khả năng tiếp thu của học sinh; để giúp đề xuất mục tiêu học tập phù hợp cho học sinh và phát triển giáo trình và giáo án hoạt động ngoại khóa.
 • Làm việc với Điều phối Học thuật và dự án để xác định các trọng tâm tổ chức hoạt động cho mỗi nhóm học sinh, tùy theo giáo trình cơ bản, lịch học của học sinh và tài nguyên hiện có của nhóm.
 • Đề ra kế hoạch, thứ tự ưu tiên và mục tiêu thực hiện các hoạt động ngoại khóa.

Tổ chức hoạt động (55%)

 • Làm việc trực tiếp với tình nguyện viên để chuẩn bị học cụ, cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động.

Đo lường hiệu quả và phản hồi (10%)

 • Làm việc với Điều phối Học thuật và các bên liên quan để quản lý hồ sơ tổ chức sự kiện, đo lường và kiểm soát hiệu quả của các khóa học;phản hồi và đề xuất cách giải quyết vấn đề khi cần thiết.

Phối hợp và hỗ trợ các hoạt động khác thuộc dự án khi cần thiết.

Báo cáo cho Trưởng Điều phối Dự án thường xuyên và khi có yêu cầu.

Yêu cầu vị trí

Ứng viên phù hợp cho vị trí này, theo thứ tự ưu tiên trong từng mục, nên:

Yêu cầu chung cho mọi vị trí

 • Yêu thích làm việc về quyền trẻ em, giáo dục và hoạt động phi lợi nhuận.
 • Có cùng cam kết và định hướng với các giá trị cốt lõi và tầm nhìn của Đồng Hành Ước Mơ.
 • Sẵn sàng phát triển năng lực và công việc đi xa hơn cho lợi ích của trẻ em.
 • Cởi mở, trung thực và tôn trọng ý kiến của mọi người;
 • Liêm chính, có trách nhiệm, chăm chỉ và kiên nhẫn trong công việc.

Năng lực cơ bản

 • Làm việc có mục tiêu và theo tư duy dịch vụ, tập trung vào nhu cầu của trẻ em.
 • Cẩn thận và chú ý đến chi tiết.
 • Có khả năng giao tiếp tốt bằng cả lời nói và văn bản.
 • Có tư duy phản biện; nhưng cũng có khả năng đồng cảm với các vấn đề phát sinh.
 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Có khả năng sử dụng phần mềm văn phòng và phối hợp trực tuyến (G Suite & Trello)

Năng lực liên quan đến vị trí

 • Có khả năng tổ chức và quản lý lớp học; thu hút và giữ sự chú ý của trẻ em.
 • Ưu tiên: Có kiến thức cơ bản về phương pháp sư phạm, thiết kế trò chơi hoặc giáo án giáo dục.

Kinh nghiệm: Ưu tiên: Có kinh nghiệm sư phạm, quản trò hoặc tổ chức sự kiện.

Ngôn ngữ: Giao tiếp tiếng Việt tốt và tiếng Anh ở mức cơ bản. Ưu tiên: Đọc hiểu tiếng Anh tốt.

Quyền lợi và thỏa thuận

 • Có cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện - xã hội, cống hiến cho cộng đồng và mở rộng các mối quan hệ.
 • Có cơ hội nâng cao năng lực bản thân và hiểu biết xã hội thông qua hoạt động dự án và các hoạt động đào tạo, phát triển khác của Nhóm.
 • Có cơ hội học hỏi và tìm hiểu thêm về giáo dục, tâm lý giáo dục, giáo dục đặc biệt, sư phạm.
 • Xác nhận nhận hoạt động tùy thuộc vào kết quả hoạt động thực tế.

Chính sách chung

 • Công việc ở vị trí này là tình nguyện và Đồng Hành Ước Mơ chưa có chính sách lương - phúc lợi.
 • Phương tiện di chuyển và công cụ làm việc tự túc.
 • Các vị trí điều phối (đặc biệt là điều phối thuộc dự án) có thể được yêu cầu tham dự trực tiếp vào hoạt động tình nguyện của dự án tối thiểu 1 tháng để hiểu tính chất dự án.
 • Bản mô tả vị trí được soạn thảo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhóm và có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ với Nhóm để kiểm tra các vị trí và nhận mô tả mới nhất nếu cần.
 • Đồng Hành Ước Mơ cung cấp cơ hội tham gia công bằng cho mọi tình nguyện viên và ứng viên, không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc, màu da, quốc tịch, tuổi tác hoặc khuyết tật. Chính sách này áp dụng cho mọi điều khoản tuyển dụng, đào tạo và ghi nhận thành tích.
 • Đồng Hành Ước Mơ cam kết với an toàn trẻ em trong mọi hoạt động của mình và là môi trường làm việc không khói thuốc.
 • Đồng Hành Ước Mơ rất tiếc không thể phản hồi toàn bộ email ứng tuyển trừ email xác nhận đã nhận hồ sơ. Nếu sau 3 tuần kể từ ngày gửi hồ sơ và bạn không nhận được phản hồi, xin cân nhắc một cơ hội khác với Nhóm.
 • Nếu bạn không nhận được email xác nhận đã nhận hồ sơ, hoặc có thắc mắc về tuyển dụng vui lòng liên hệ với Nhóm.

Đăng ký

Hạn chót nhận đăng ký: Vị trí tuyển dụng liên tục cho đến khi tìm được nhân sự phù hợp. Hồ sơ gửi trước sẽ được ưu tiên tìm hiểu trước.

 
 

Về trang danh mục cơ hội tình nguyện