Tài trợ - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Nhà tài trợ

Hoạt động tài trợ - nhà tài trợ

Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý doanh nghiệp / tổ chức dưới đây trong phối hợp tổ chức các hoạt động của nhóm trong những năm vừa qua, sự ủng hộ về tài chính và tinh thần đã góp phần rất lớn vào thành công của Nhóm.

Năm 2010 - 2012: không có nhà tài trợ

Năm 2013: Công ty SCG Paper Vietnam - sự kiện Lễ khai giảng năm học mới

Năm 2014: không có nhà tài trợ 

Hoạt động ủng hộ - mạnh thường quân

Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ chân thành gửi lời cảm ơn đến những ủng hộ to lớn của các cá nhân / tổ chức dưới đây đối với mục tiêu và tầm nhìn hoạt động của nhóm.

Hoạt động hỗ trợ khác

Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ gửi lời cảm ơn đến những sự giúp đỡ của các cá nhân / tổ chức dưới đây trong hoạt động của nhóm.

Và rất nhiều bạn bè, anh chị khác đã luôn ủng hộ hoạt động của Đồng Hành Ước Mơ trong thời gian qua.