Tổ chức - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Tổ chức

Cơ cấu tổ chức của nhóm Đồng Hành Ước Mơ gồm 2 hệ thống:

  • Hệ thống tình nguyện viên tham gia các dự án
  • Hệ thống điều phối viên (nhóm điều phối) tình nguyện

Dong Hanh Uoc Mo Organizational Chart Image

Xem thêm về thành viên và tình nguyện viên của chúng tôi

Tình nguyện

Nhóm luôn tìm kiếm những tinh nguyện viên trẻ và năng nổ để phát triển nhóm.

Ủng hộ

Đồng Hành Ước Mơ tiếp nhận ủng hộ bằng hiện kim hoặc hiện vật để có thể duy trì và triển khai những hoạt động mới.

Chia sẻ

Chỉ đơn giản 1 click, và bạn đã giúp Đồng Hành Ước Mơ khi lan tỏa yêu thương đến với bạn bè và người thân của bạn.