Xin chào! - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Xin chào!

Chúng tôi là một nhóm tình nguyện trẻ ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phát triển quyền tiếp cận giáo dục công bằng cho trẻ em đường phố và người khuyết tật, cung cấp cơ hội cho tình nguyện viên đóng góp cho cộng đồng và phát triển năng lực bản thân.

Được hình thành từ năm 2010 đến nay, Đồng Hành Ước Mơ hiện đang hỗ trợ cho 4 - 6 cơ sở với trung bình 50 trẻ em mỗi năm học thông qua các dự án của mình.